top of page

Defensie

Voordat ik als zelfstandig ondernemer aan de slag ben gegaan, heb ik 27 jaar gewerkt bij Defensie (1985-2012). Zo heb ik gewerkt aan een aantal grotere projecten. Ik vervulde destijds de volgende functies; Officier bij het wapen der Verbindingsdienst, Systeemontwerper, (sr)projectmanager, deelprojectmanager, adviseur en programmamanager. 
 
Defensie is een bedrijf wat bestaat uit veel verschillende onderdelen en al deze onderdelen willen hun belangen graag voorrang geven. Het continue manoeuvreren tussen deze belangen was daarbij voor mij een grote uitdaging. Capaciteitsvraagstukken, het (mee)inrichten van programma, projecten- en beheerorganisaties, uitrol van diverse ICT-projecten, introductie van nieuwe diensten en het verder professionaliseren van de projectenafdeling zijn vraagstukken die direct tot mijn aandachtsgebied behoorden.

Mijn opdracht als programmamanager was bijvoorbeeld niet alleen het halen van resultaten, maar vooral om het maximaal mogelijke uit het bedrijf te halen. Ik heb daarbij geleerd om verbanden te herkennen en aansluiting  te vinden tussen de projecten- en de beheersorganisatie. Als manager heb ik ervaring opgedaan met prioriteiten stellen.
 

Defensie - Staforientatie.JPG

René 

Lemmen

bottom of page