top of page

We got him!

Op 10 januari 2013 is tijdens de managementbijeenkomst de RWS jaarprijs 2012 uitgereikt. Met trots kan ik melden dat het "coördinatieteam Westraven" deze prijs in ontvangst heeft mogen nemen. 

René Lemmen van PROLECO heeft de afgelopen 6 maanden, als projectmanager ICT, hard gewerkt aan dit project. Het project is gekozen uit 26 inzendingen, waarvan er in totaal drie genomineerd zijn. Medekandidaten waren het online-team en de vier twitterende weginspecteurs die zich al sinds jaar en dag inzetten voor betere communicatiemogelijkheden en daarmee Rijkswaterstaat als organisatie op de kaart zetten. Ook was het projectteam A50 Ewijk-Valburg genomineerd. Dit team was naast het oplossen van file knelpunt nummer 1 ook voorbeeld project voor OP2015 waarbij het thema veiligheid is opgepakt.

Het coördinatieteam heeft ervoor gezorgd, dat er voor alle Westravenbewoners van 28 juni tot eind december alternatieve werkplekken voorhanden waren. Bovendien is de capaciteit van de thuiswerkomgeving uitgebreid, waardoor de productie op peil kon blijven. Ook is hard gewerkt aan tijdige communicatie over de vervangende werkplekken. De samenwerking tussen de Corperate dienst, de Data-ICT dienst en de te huisvesten diensten was een succes. Uit deze intensieve samenwerking is iets moois ontstaan, waar we in de toekomst nog veel voordeel van kunnen hebben; er is volop overleg om de samenwerking verder vorm te geven.

Een kleine lezing uit het juryrapport: Goede resultaten geboekt. Het huisvesten van meer dan 1300 RWS medewerkers is zeer snel verlopen. Daarbij is de productie en onderlinge samenhang van activiteiten op peil gebleven. Het project was verbindend in uitstekende samenwerking tussen onderdelen van RWS, de Data-Ict Dienst en Corperate Dienst. Betrokken medewerkers zijn goed en proactief geinformeerd dankzij goede communicatie. Er is snel gehandeld en gezorgd voor de juiste ICT-middelen. Daarbij waren de wensen van de klant telkens het uitgangspunt. 


Dit is precies waar de kracht van René ligt. Samenwerken, verbinden, resultaatgerichtheid, communicatie en daar waar nodig snel schakelen.
 

René 

Lemmen

bottom of page